Wetenschap & Techniek

Turnkey levering manipulators
NRG


Categorie:
Wetenschap & Techniek


Opdrachtgever :
Nuclear Research and consultancy Group (NRG)


Status:
februari 2017 opdracht gegund
Inleiding
NRG doet onderzoek naar kernenergie en is exploitant van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Daarnaast adviseert NRG overheid en bedrijfsleven en is een grote producent van radio-isotopen in Europa.

Radioactieve stoffen die in de HFR worden bestraald, worden verwerkt in de ‘Hot Cell Laboratoria’ (HCL). Deze laboratoria zijn uitgerust met tegen straling afgeschermde ‘hot cells’, bekleed met beton of lood en die een veilige omgeving bieden voor het werken met radioactief materiaal. Elke hot cell heeft een aantal manipulators die een aantal uiteenlopende taken uitvoert. Een manipulator is een instrument om de menselijke handen te vervangen in een mensvijandige omgeving (bv radioactiviteit). De bestaande manipulators zijn afgeschreven en moeten worden vervangen door nieuwe manipulators.

Aanbesteding
Het betreft de turnkey levering van 14 nieuwe manipulators inclusief reserveonderdelen en optioneel onderhoud. De turnkey levering omvat het ontwerp, engineering, fabricage, montage, inspectie, levering, installatie, inbedrijfstelling en testen. Hiervoor heeft ITS de Europese niet-openbare aanbesteding begeleid en is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingstukken (incl. de overeenkomst) voor de selectie, inschrijving, evaluatie en gunning.


Interessante links

https://www.nrg.eu/

https://www.nrg.eu/radioactief-afval


Massaspectrometer
NIOZ


Categorie:
Wetenschap & Techniek


Opdrachtgever :
Stichting NWO-I, NIOZ


Status:
februari 2020 opdracht gegund
Inleiding

Stichting NWO-I, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (‘NIOZ’) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Het NIOZ is gesticht in 1876 en is een van de oudste grote Europese oceanografische instituten met als taak het verrichten van multidisciplinair wetenschappelijk marien onderzoek in kustwateren, op het continentale plat en in de open oceanen. Voor het onderzoek heeft het NIOZ behoefte aan een ‘Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer’ (ICP-MS) die zal worden gebruikt voor onderzoek naar lage concentraties van elementen opgelost in zeewater, alsook elementen in sedimenten en bio-mineralen.

Aanbesteding
Voor het vervaardigen, leveren, installeren en in operationele toestand opleveren van de ICP-MS heeft ITS de Europese openbare aanbesteding begeleid en is o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de aanbestedingstukken (incl. de overeenkomst) voor de inschrijving en de evaluatie en gunning.


Waste Storage Unit
(RAP) - NRG / ECN


Categorie :
Wetenschap & Techniek


Opdrachtgever :
Energie Centrum Nederland (ECN) / Nuclear Research and consultancy Group (NRG)


Status:
2013 opdracht gegundInleiding
Sinds de ingebruikname van de Hoge Flux Reactor (HFR) en de Lage Flux Reactor (LFR) in Petten, ruim vijftig jaar geleden, is er radioactief afval gevormd. Dit afval, niet alleen uit Petten maar uit heel Nederland (bijvoorbeeld uit ziekenhuizen), wordt reeds jarenlang opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de speciaal daarvoor ingerichte opslagfaciliteit: de Waste Storage Facility (WSF). In Nederland is besloten om radioactief afval centraal op te slaan bij de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) in Vlissingen. NRG heeft de verplichting om dit afval bij de COVRA op te slaan. Hiervoor moet het op het onderzoeksterterrein opgeslagen radioactief afval, wat niet aan de COVRA verpakkingseisen voldoet, worden omgepakt. De hele cyclus om zorg te dragen dat het afval bij COVRA opgeslagen kan worden wordt door het Radioactief Afval Project (RAP) team verzorgd. Het RAP-team ontwikkelt installaties (voor sorteren, scheiden en verpakken) om transport en opslag van het afval mogelijk te maken. Eén van deze installaties is de Waste Transfer Unit (WTU).

Aanbesteding
Het betreft een Europese niet-openbare aanbesteding van een turnkey opdracht (engineering, levering, installatie, implementatie en optioneel meerjarig onderhoud) van de WTU. ITS heeft de gehele procedure begeleid van voorbereiding tot en met nazorg en was verantwoordelijk voor alle aanbestedingsstukken (incl. overeenkomst).


ResultaatInteressante links

https://www.nrg.eu/

https://www.nrg.eu/radioactief-afval