INFRA

Ondergronds Afval Transportsysteem (AOT)
Gemeente Amsterdam

Categorie :
Infra

Opdrachtgever :
gemeente Amsterdam

Status :
juni 2020 opdracht gegund

Samenwerking
Gemeente Amsterdam heeft gezocht naar expertise op het gebied van Ondergrondse Afvaltransportsystemen. De gezamenlijke opdrachtgevers Directie Afval & Grondstoffen en Grond & Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam hebben International Tender Services (ITS) en Goudappel Coffeng ingeschakeld om hen te ondersteunen bij de uitwerking van dit innovatieve project.

Inhoud
Op Zeeburgereiland zal een uniek stuk Amsterdam ontwikkeld worden; de Sluisbuurt. Deze hoogbouw buurt kenmerkt zich door dichtheden van ongeveer 375 woningen per hectare die in Amsterdam nog niet eerder zijn ontwikkeld op deze schaal.

Op het gebied van afvalscheiding zijn er zowel gemeentelijk als landelijk ambitieuze doelstellingen. Daarom is de gemeente voor de Sluisbuurt op zoek gegaan naar een nieuwe manier van afval inzamelen: het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT).

Aanbesteding
De realisatie van het AOT maar ook het beheer en onderhoud worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. In Europa zijn slechts enkele leveranciers die een dergelijk systeem kunnen leveren. De aanbesteding was zo ingericht dat er ruimte was om tijdens het proces aanscherpingen [ITS1] door te voeren om inschrijvingen van zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen. Om tot een aanbesteding te komen is de voorbereidingsfase medio 2017 gestart met een haalbaarheidsonderzoek.

Vervolgens hebben wij het contract opgesteld en de complexe aanbesteding begeleid.

Resultaat
Medio juni 2020 is de aanbesteding van het UAV-GC DBMO contract afgerond. MariMatic uit Finland heeft de aanbesteding gegund gekregen.

Interessante links

https://www.parool.nl/nieuws/afval-in-de-sluisbuurt-straks-afgevoerd-via-buizen~b1564a73/

https://oost-online.nl/afval-straks-via-ondergronds-buizensysteem-afgevoerd-in-sluisbuurt/

https://www.stichtinghoogbouw.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ondergronds-afval-transport-op-Sluisbuurt.pdf

Grootschalige vervanging Openbare verlichting

Categorie :
Infra

Opdrachtgever :
gemeente Borne

Status :
oktober 2019 opdracht gegund

Inhoud
De gemeente wil haar gehele conventionele straatverlichting vervangen door moderne en energiezuinige LED verlichting teneinde de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid te borgen, alsmede de onderhoudskosten, het energieverbruik en de daarmee samenhangede CO2 uitstoot te reduceren.
Tevens dient de nieuwe verlichting bij te dragen aan de sfeer en leefbaarheid van de openbare ruimte. De opdracht betreft in grote lijnen:

- de verwijdering van conventionele straatverlichting (masten, armaturen etc.)
- vervanging door moderne en energiezuinige straatverlichting;
- beheer en onderhoud
- periodieke inspectie van het areaal

Aanbesteding
De realisatie van het AOT maar ook het beheer en onderhoud worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. In Europa zijn slechts enkele leveranciers die een dergelijk systeem kunnen leveren. De aanbesteding was zo ingericht dat er ruimte was om tijdens het proces aanscherpingen [ITS1] door te voeren om inschrijvingen van zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen. Om tot een aanbesteding te komen is de voorbereidingsfase medio 2017 gestart met een haalbaarheidsonderzoek.

Vervolgens hebben wij het contract opgesteld en de complexe aanbesteding begeleid.

Resultaat
Medio juni 2020 is de aanbesteding van het UAV-GC DBMO contract afgerond. MariMatic uit Finland heeft de aanbesteding gegund gekregen.

Interessante links

https://www.tubantia.nl/borne/borne-steekt-ruim-twee-miljoen-in-led-lantaarns~a4ea8398/

www.tubantia.nl/borne/meevaller-van-ruim-half-miljoen-voor-gemeente-borne-bij-aanbesteding-straatverlichting~a94b772a/

www.borneboeit.nl/87519/nieuws/nieuwe-verlichting-maakt-cirkel-rond

Warmtenet Centrumeiland
Gemeente Amsterdam

Categorie :
Infra

Opdrachtgever :
gemeente Amsterdam

Status :
juni 2017 opdracht gegund
Inhoud
Aan de noordzijde van IJburg wil de gemeente Amsterdam het energieneutrale ‘Centrumeiland’ realiseren met woningbouw en voorzieningen. Gekozen is voor het leveren van warmte en koude opslag in combinatie met warmtepompen. Het gaat om de ontwikkeling van 1.100 tot 1.500 woningen van gemiddeld 5 bouwlagen, waarvan ca. éénderde door projectontwikkelaars en/of woningcorporatie en ca. tweederde door zelfbouw (individueel of collectief). De gemeente wil hiervoor een concessie van 30 jaar verlenen, waarbij de concessiehouder voor eigen rekening en risico een volledig operationeel WKO-systeem ontwerpt, realiseert, beheert, onderhoudt en exploiteert.

Aanbesteding
Gezien de doelstelling om een concessiehouder te selecteren die het WKO-systeem kan realiseren dat voldoet aan de gestelde hoge duurzaamheidsvereisten, is gekozen voor een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling (met voorselectie). Deze procedure is toegesneden op met name aanbestedingsprojecten waarbij een grote mate van innovativiteit van de markt wordt gevraagd op basis van een functioneel en operationeel programma van eisen.

De gemeente is de mededingingsprocedure ingegaan met twee marktpartijen. Na twee inschrijvings- en onderhandelingsrondes dienden zij een definitieve inschrijving in te dienen. De inschrijvingen werden beoordeeld op prijs (laagste exploitatiebijdrage) en op kwaliteit (betrouwbaarheid van de warmte-/koudelevering en kwaliteit van de dienstververlening).

ITS heeft deze complexe aanbesteding begeleid en was o.a. verantwoordelijk voor de marktconsultatie, de aanbestedingsstrategie, het opstellen van de aanbestedingstukken voor de selectie, de onderhandelingsprocedure, de inschrijving en de evaluatie- en gunning

Resultaat
In juni 2017 is de aanbesteding van de concessie afgerond. Eteck uit Waddinxveen heeft de aanbesteding gewonnen.


Interessante links

www.parool.nl/nieuws/grondwarmte-voor-1300-huizen-op-centrumeiland~b8799

www.nul20.nl/centrumeiland-ijburg-krijgt-grootschalige-warmte-koudeopslag

warmtenetwerk.nl/nieuws/item/wko-en-distributienet-voor-centrumeiland/

www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/34557/lokaal-collectief-en-duurzaam-van-het-gas-af-hoe-doe-je-dat