Bouw en Gebiedsontwikkeling

Design & Build
nieuwbouw MFO II
Erasmus University Rotterdam

Categorie:
Bouw & Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam

Status :
Gunning mei 2020; oplevering mei 2022Inhoud
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil een nieuw multifunctioneel onderwijsgebouw realiseren, met onderwijsruimten, studieruimten/-plekken, ontmoetings- en ontspanningsruimten en kantoren. Het gebouw zal een prominente plek krijgen aan de Erasmus Plaza, de centrale boulevard en het hart van de universiteitscampus Woudestein in Rotterdam. Daarnaast heeft de EUR hoge duurzaamheidsambities die moeten worden meegenomen in de nieuwbouw op het gebied van energie, circulariteit en gezondheid.

Aanbesteding
Het betreft een geïntegreerde contactvorm op basis van de UAV-gc 2005. Vanwege de complexiteit is gekozen om de concurrentiegerichte dialoog te hanteren met (na voorselectie) 3 marktpartijen. De dialoogfase is in begin oktober 2019 gestart en – na 3 dialoogronden – eind januari 2020 afgesloten. Hierna dienden de markpartijen hun inschrijving in te dienen op basis van een schetsontwerp.

ITS heeft deze aanbesteding begeleid en was o.a. verantwoordelijk voor de marktconsultatie, de aanbestedingsstrategie, het opstellen van de aanbestedingstukken (inclusief overeenkomst) voor de selectie, de dialoog, de inschrijving, evaluatie- en gunning.


Behaalde resultaten:

Het installatieconcept is zeer innovatief met natuurlijke ventilatie dat geheel geïntegreerd is in het bouwkundig ontwerp. Het ventilatiesysteem is bijzonder en de next step in het warm en koelhouden van gebouwen.
Het ontwerp voldoet aan de duurzaamheidswensen van de EUR:
* een gebouwgebonden energieverbruik met een EPC-waarde < 0,0
* een circulaire gebouw met een CPG-score > 8,0
* een ‘gezond’ gebouw met een aangenaam binnenmilieu met de natuur als inspiratiebron
* invulling gegeven aan 12 van de 14 ‘Biophilic Design’ principes
Een integraal ontwerp waarbij totale kosten van de hele levensduur van het gebouw leidend zijn voor de ontwerpkeuzes (TCO) met betrekking tot de gevel, de installaties en het inbouwpakket.

Innovatiepartnerschap Klimaatneutrale Kindcentra Markelo & Delden

Categorie:
Bouw & Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever:
gemeente Hof van Twente

Status :
Opdracht is gegund en IKC Magenta in Delden is op 11 mei 2020 in gebruik genomen.Inhoud
Wij hadden een droom, een groene droom. Onze ambitie was het realiseren van het meest duurzame project in Europa. Dit project betrof het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van twee klimaatneutrale kindcentra in de gemeente Hof van Twente.

Aanbesteding
De gemeente Hof van Twente, de schoolbesturen Marcant-BSV, OPO Hof van Twente, KOMT en de kinderopvangorganisatie Hof van Twente hebben in 2018 onder begeleiding van ITS en onze samenwerkingspartner Climate Neutral Building (CNB) de aanbesteding voor twee klimaatneutrale kindcentra afgerond.

Hiervoor is de nieuwe aanbestedingsvorm van het innovatiepartnerschap gehanteerd, waarbij het de ambitie was om samen met innovatieve en enthousiaste marktpartijen, waaronder ook de leveranciers, te onderzoeken op welke wijze de hoge ambities van de klimaatneutrale scholen binnen een bouw- en onderhoudsbudget konden worden gerealiseerd en onderhouden. Doelstelling was om in teamverband en op basis van life cycle cost de meest optimale mix van innovaties toe te passen. De voorwaarden waren ‘slim, simpel en science’: slim als het gaat om ontwerpen, data toepassingen, realisatie, onderhoud en exploitatie; simpel van opzet en functioneel in gebruik; science door innovatief te zijn met educatieve waarde voor de kinderen op een aantrekkelijke manier.

Naast het opstellen van de aanbestedingsstrategie en aanbestedingsstukken, hebben wij deze aanbesteding begeleid en de contractdocumenten opgesteld. Wij zijn trots op het feit dat wij als ITS tezamen met CNB en de gemeente Hof van Twente en bovengenoemde gebruikers de eerste zijn in Europa die de procedure van het innovatiepartnerschap heeft toegepast in de bouwsector.

Bent u ook zo enthousiast als wij?... kijk dan op

www.degroenedroom.nl


Behaalde resultaten:
De partners binnen het consortium, KlaassenGroep, RoosRos architecten en Rouweler Installaties hebben afgelopen jaar samen met de betrokken schoolbesturen en de gemeente invulling gegeven aan de 'Groene Droom' voor beide kindcentra. Dit innovatieve proces heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat voor IKC Magenta in Delden het bijzondere en unieke ‘Sound Energy’-systeem is toegepast waarmee gekoeld wordt met geluidsgolven.

Winnaar publieksprijs duurzaam bouwen 2020
" De aanbestedingssystematiek van deze aanbesteding wordt door zowel Europa als door Pianoo als best practice voorbeeld genoemd. "


Interessante links

http://www.degroenedroom.nl/

https://www.pianoo.nl/nl/innovatiepartnerschap-verwezenlijkt-groene-droom-hof-van-twente-krijgt-twee-duurzame-kindcentra

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/kindcentra-in-delden-en-markelo-duurzaam-in-alle-opzichten~a0a0bc62/

https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2020/10/groene-dromen-laag-budget-duurzaam-en-nom-kindcentrum-overtrof-de-ambities-101288795

Renovatie Atlas
TU/e

Categorie:
Bouw & Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever:
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Status :
Opdracht is gegund, het gebouw is
eind november 2018 opgeleverd

Omvang : ca. 42.000 m2 bvoInhoud

Atlas, het voormalige Hoofdgebouw van de TU/e stamt uit 1963 en voldeed niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Atlas is een van de meest markante gebouwen op de campus en fungeert als spil in de verkeersbewegingen en bovendien als architectonische climax. De renovatie van Atlas, waarbij duurzaamheid en comfort centraal staan, reflecteert de duurzame uitstraling die de TU/e voor ogen heeft in haar bedrijfsvoering, het onderwijs en het onderzoek. Een gezonde en comfortabele werkomgeving voor de gebruikers, het voorkomen van energetische verspilling en hergebruik van materialen vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Atlas is getransformeerd tot een aantrekkelijk, duurzaam en toekomstbestendig gebouw met een optimaal klimaat om te studeren, te werken en te verblijven.

Aanbesteding
In het kader van de renovatie is ITS bij meerdere aanbestedingen betrokken geweest:

Het voorbereiden en uitvoeren van de Europese niet-openbare aanbesteding voor de asbestsanering en de renovatiesloop. ITS was verantwoordelijk voor het opstellen van alle aanbestedingsdocumenten inclusief de (concept)overeenkomst. Na selectie is er voor gekozen om in de gunningsfase het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. Hiervoor is de Best Value Procurement (BVP) methodiek gehanteerd, teneinde een maximale reductie van risico’s en een maximale benutting van kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden te bewerkstelligen.

Ondersteuning van en advisering aan de TU/e bij de Europese niet-openbare aanbesteding van het multidisciplinair ontwerpteam dat verantwoordelijk wordt voor het totale en integrale renovatieontwerp (‘total engineering’). ITS was o.a. verantwoordelijk voor de juridische check op aanbestedingsdocumenten waaronder de (concept)overeenkomst en de selectie-, gunnings- en afwijzingsberichten aan marktpartijen.

ITS heeft de TU/e ondersteund en geadviseerd bij de Europese niet-openbare aanbesteding van de renovatieaannemer. ITS was o.a. verantwoordelijk voor de juridische check op aanbestedingsdocumenten waaronder de (concept)overeenkomst en de selectie-, gunnings- en afwijzingsberichten aan marktpartijen.


Behaalde resultaten:

* Het renovatieontwerp heeft met een score van 93,86% als eerste in Nederland het BREEAM Outstanding certificaat (2016) voor een gerenoveerd onderwijsgebouw gehaald

* Met een score van 96,01% staat het opgeleverde gebouw Atlas bovenaan de BREEAM-lijst van duurzaamste onderwijsgebouwen wereldwijd (2019)

* Van alle BREEAM-gecertificeerde gebouwen, dus inclusief de gebouwen uit alle andere categorieën dan onderwijs, neemt Atlas wereldwijd plek 7 in (2019)


Interessante links over deze aanbesteding:

https://architectenweb.nl/projecten/project.aspx?ID=38259

https://www.ed.nl/eindhoven/verbouwing-atlas-op-tu-eindhoven-kroon-op-het-werk~aaf0cf6c/

https://innovationorigins.com/nl/het-is-nu-officieel-gebouw-atlas-van-tu-eindhoven-is-s-werelds-duurzaamste-onderwijsgebouw/

https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=45789

https://www.breeam.nl/projecten/gebouw-atlas-renovatie-hoofdgebouw-tue-3613

https://www.breeam.nl/projecten/downloadCertificate?certificateNumber=411-NON-2011