Over ons

100% onafhankelijk advies

Wij vinden het belangrijk u als onze opdrachtgever te allen tijde volledig onafhankelijk te kunnen adviseren. Daarom hebben wij de bewuste keuze gemaakt enkel en alleen aanbestedende diensten en semioverheidsinstellingen terzijde te staan in onze advisering.

Derhalve bent u bij ons verzekerd van een 100% onafhankelijk advies !

Missie en visie

Wij hebben een duidelijke visie op inkoop en aanbesteden.
Wij zien inkoop en aanbesteden als middelen om bij te dragen aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers.
Deze visie dragen we uit met al onze enthousiaste en deskundige medewerkers.

Het zijn van dé expert op het gebied van Europees aanbesteden is onze missie.
Wij onderscheiden ons daarbij door pragmatisch vooruitstrevend handelen.

Wij denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen en combineren de inzet van juristen, inkoopspecialisten en strategen. Door verder te gaan dan alleen het toepassen van de regelgeving zijn wij in staat maximale meerwaarde te creëren. Het aankoopresultaat voor u als opdrachtgever staat bij ons voorop!

Speelveld

Wij zijn dé aanbestedingsspecialist op het speelveld tussen advocatuur en inkoop .

( meesters in aanbesteden, door kennis en ervaring de aanbestedingsspecialist )

Ons kantoor vult het ‘grote’ gat tussen het (reguliere) inkoopadviesbureau en de advocatuur door te acteren in het gebied alwaar zich het optimum bevindt tussen oplopende consultancy kosten en dalende faalkosten. Hierdoor zijn wij in staat u de beste prijs/kwaliteit verhouding aan te bieden!

Invulling samenwerking en communicatie

De relaties met onze opdrachtgevers betreffen doorgaans niet één project, maar een jarenlange verbintenis
waarin wij diverse aanbestedingentrajecten met hen doorlopen en hen bijstaan met adviezen.
Wij streven naar een intensieve transparante samenwerking waarbij wij schouder aan schouder voor het gewenste resultaat gaan.
Wij zorgen niet alleen dat wij goed de weg kennen binnen uw organisatie, maar voegen daar ook graag wat aan toe!

Wij bieden u niet alleen adviseurs met kennis van zaken, maar die ook de communicatieve competenties bezitten om een ‘juridische boodschap’ op een begrijpelijke wijze over te kunnen brengen. Onze ervaring is dat met name eindgebruikers, wetenschappers en technici het aanbesteden veelal als ‘lastig’ ervaren.

Door gezamenlijk met u een project aan te vliegen, elkaars taal te spreken en complementair aan elkaar te zijn, wordt wederzijds vertrouwen gecreëerd wat ten goede komt aan het resultaat. Door het nauwe contact met uw inkoopadviseurs, voelt het alsof wij steeds meer collega’s van elkaar worden.

En net als bij onze eigen collega’s zullen wij de nieuwe ontwikkelingen op aanbestedingsgebied met u delen.
Daarnaast is het altijd mogelijk om met ons te sparren over aanbestedingstrajecten die u zelf uitvoert, zonder dat we direct een factuur sturen

Kennisontwikkeling

Wij doen veel aan kennisontwikkeling om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen.

Wekelijks houden wij interne kennissessies waarin wij elkaar informeren over actuele zaken als nieuwe jurisprudentie, veranderende wet- en regelgeving en de huidige marktomstandigheden. Daarnaast worden de lopende vraagstukken in dit intern overleg besproken.

Duurzaamheid, innovatie en 'Out of the box'-denken

Duurzaam en innovatief inkopen is het uitgangpunt van de Rijksbrede inkoopstrategie.

Wij laten ons niet leiden door standaard processen en denkwijzen en gaan altijd voor het maximale resultaat. Een zuivere scheiding tussen traditioneel en innovatief bestaat voor ons niet. Ook in de meer ‘traditionele’ opdrachten houden wij altijd oog voor integratiekansen evenals mogelijkheden om de markt uit te dagen tot innovatieve oplossingen. Het optimaal benutten van specifieke marktkennis draagt bij aan het resultaat.

ITS kan met trots het eerste innovatie-partnerschap in de bouw in Nederland op haar naam zetten.
Aangezien het een nieuwe procedure betrof, bestond hiervoor nog geen blauwdruk.
ITS heeft hiervoor door een slimme invulling van de fasering en de tenderprocedure met succes een efficiënt proces ontwikkeld voor haar opdrachtgever.

Een ander voorbeeld van een project waarin ITS met haar kennis van innovatief inkopen van duidelijke meerwaarde voor opdrachtgever was, betrof de inzet van scanvoertuig(en) voor parkeerhandhaving. In plaats van een traditionele levering van een scanvoertuig, hebben wij geadviseerd om breder te kijken en de opdracht te formuleren als een dienst, te weten: het beschikbaar stellen van scanvoertuigen. Door op beschikbaarheid te contracteren was het mogelijk om veel flexibeler met de inzet van de scanvoertuigen om te gaan. Bijkomend gevolg was dat daarmee de opdracht voor een grotere groep leveranciers aantrekkelijk werd.Waarom kiezen voor ITS?

Wij luisteren naar uw vraag, begrijpen uw vraag, concretiseren samen met u uw vraag voor het maximum haalbare resultaat en
loodsen u door een oerwoud aan regelgeving en jurisprudentie . Wij zorgen dat wij de weg kennen binnen uw organisatie en spreken elkaars taal.

De combinatie van juridische en vakinhoudelijke kennis onderscheidt ITS van menig ander adviesbureau.

Dankzij onze juridische expertise zijn wij als geen ander in staat om samen met u een aanbesteding te doorlopen en
bieden wij u het vertrouwen en het comfort bij complexe vraagstukken en procedures.

Daarnaast zijn wij, ieder vanuit onze eigen expertise, op de hoogte van de marktontwikkelingen.
Dit stelt ons in staat om de meest praktische, en wanneer de opdracht daarom vraagt, de meest innovatieve procedures te adviseren.
Wij zijn in staat om aan alle inkoopmethoden en -strategieën vorm te geven binnen het kader van de aanbestedingswetgeving.

Ten slotte zijn wij breed inzetbaar en stemmen wij onze dienstverlening graag af op de vraag die binnen uw organisatie leeft.Ons Team

Ons team bestaat uit ervaren, bevlogen consultants met hart voor hun werk, veelal jurist. Onze consultants zijn klant- en resultaatgericht, integer, creatief, initiatiefrijk en tonen lef. Alle consultants zijn breed inzetbaar maar ook inhoudelijk expert op hun vakgebied.

De adviseurs met wie u gaat samenwerken worden afhankelijk van de inhoud van uw project uitgekozen op hun ervaring en kennis.
Ook speelt het hebben van een klik daarbij een belangrijke rol. Wij vinden het belangrijk dat uw mensen zich prettig voelen bij onze adviseurs.


mr. Aad van Wijngaarden mr. Marije Smid mr. Claudia Csizmadia drs. Rob Rijnders MBA mr. Ricardo Kreileman mr. Jan van Noord mr. Astrid Bergman